Hacked By Ayar Hacked By Ayar

Hacked By Ayar


Akэlэ Durun Biz Ьlke Krallarэ Deрiliz Sizi Anlayэюla Karюэlamayэz :)


Eрer Эndexim Kэзэ Kэrэk Sunucunun Tadэna Baktэysa o Sunucudan Sana Hayэr Gelmez :)


Hack Эюine Ara verdik Hemen Adam Oldunuz...


Ayar Team All User'S

Security | Hack Portalэ | Siber Savunma | Silahsэz Kuvvet | ByAyar Official Page
Seo Uzmanlэgэ | Web Strateji | Php,Asp.Net | Zombi Attack | Exploits | Gьncel Dorklar | Web Tasarэm | Web Gьvenlik Aзэklarэ | Kiюisel Korunma |